Implementare

IMPLEMENTAREA

1. Specificații tehnice și achiziția echipamentelor:

 • Stabilirea specificațiilor tehnice ale echipamentelor necesare, precum panouri solare, invertoare, sisteme de montare, elemente de siguranta si protectie etc.
 • Evaluarea comparativa a produselor disponibilitatii pe piață.
 • Achiziționarea echipamentelor conform cerințelor proiectului și a standardelor de calitate.

2. Logistică și transport:

 • Planificarea logistică pentru transportul echipamentelor la locația proiectului.
 • Asigurarea ambalării și manipulării corespunzătoare a echipamentelor pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

3. Pregătirea terenului și instalarea structurilor de suport:

 • Pregătirea terenului pentru instalarea panourilor solare, inclusiv lucrări de nivelare și amenajare a fundațiilor.
 • Montarea și instalarea structurilor de suport pentru panouri solare, asigurând fixarea solidă și rezistentă în timp.

4. Instalarea panourilor solare:

 • Amplasarea și conectarea panourilor solare pe structurile de suport conform proiectului.
 • Asigurarea orientării și înclinației optime pentru captarea maximă a radiației solare.

5. Instalarea sistemului electric:

 • Montarea invertorilor și a altor componente ale sistemului electric.
 • Rutarea și conectarea cablajului electric între panourile solare, invertori și sistemul de distribuție electrică.

6. Testare inițială:

 • Verificarea inițială a tuturor conexiunilor și componentelor pentru a asigura o instalare corespunzătoare.
 • Realizarea unor teste preliminare pentru a identifica eventuale probleme sau disfuncționalități.

7. Documentație și conformitate:

 • Întocmirea documentației complete a instalației, inclusiv manualele de utilizare și certificatele de conformitate.
 • Asigurarea respectării standardelor și reglementărilor locale și naționale.

Prin respectarea acestor sub-etape se contribuie la implementarea eficientă și durabilă a sistemului fotovoltaic. Această etapă joacă un rol crucial în asigurarea funcționării corecte și fiabile a întregii instalații pe termen lung.

Create your account