Autorizari

ATESTAT  ANRE  NR 21039/ 02.10.2023 de tip B pentru “proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV”.

Ce presupune detinerea atestatului de tip B? Atestatul de tip B include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1

Atestatul de tip A1 oferă următoarele competențe:

Realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.

Atestatul de tip Bi oferă următoarele competențe:

Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus:

  • – execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale;
  • – execută instalații de utilizare de joasă tensiune;
  • – execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratrăsnet aferente clădirilor civile și industriale și emite buletinele de verificare/măsurare aferente
    acestora.

Atestatul de tip Be oferă următoarele competențe:

Toate competențele atestatului de tip Bi și, în plus,

  • execută branșamente electrice și instalații de racordare la joasă tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere.

 Atestatul de tip Bp oferă următoarele competențe:

Proiectare:

  • – instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale;
  • – instalații de utilizare de joasă tensiune;
  • – branșamente electrice și instalații de racordare la joasă tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere.

Create your account