Centrala 160 kW, jud. Arad

Centrala fotovoltaica 160 kW

S

 1. Capacitatea sistemului:

  • Puterea totală instalată este de 160 kW, furnizata panourile solare Longi de 455 W.
 2. Panouri solare:

  • Sunt utilizate panouri solare de înaltă performanță Longi cu o putere nominală de 455 W fiecare.
  • Panourile solare Longi se disting prin tehnologia lor avansată, eficiența ridicată și durabilitatea în timp.
 3. Invertoare:

  • Sunt integrate două invertoare de tip SMA Core1 și SMA Core2.
  • SMA Core1 și SMA Core2 sunt alese pentru performanța lor ridicată, funcționalitatea avansată și fiabilitatea în condiții de funcționare diverse.
  • Aceste invertoare sunt proiectate pentru a maximiza conversia energiei solare în energie electrică de calitate.
 4. Eficiența sistemului:

  • Sistemul este proiectat pentru a obține o eficiență maximă în condiții de iluminare variabile și în diferite condiții meteorologice.
  • Tehnologia avansată a panourilor solare și a invertoarelor contribuie la maximizarea randamentului general al sistemului.
 5. Monitorizare și control:

  • Sistemul este echipat cu un sistem avansat de monitorizare și control, care permite operatorilor să supravegheze performanța sistemului în timp real.
  • Datele privind producția de energie, starea invertoarelor și alte informații relevante pot fi accesate și monitorizate prin intermediul unei interfețe web sau a unei aplicații dedicate.
  •  
 6. Impactul ecologic:

  • Centrala fotovoltaică contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la diminuarea dependenței de sursele de energie tradiționale.
  • Această soluție reprezintă o alternativă durabilă și ecologică, contribuind la protejarea mediului înconjurător.

Proiectul propus este conceput pentru a aduce beneficii semnificative din punct de vedere al producției de energie regenerabilă și al reducției amprentei de carbon, reprezentând o investiție durabilă și eficientă din punct de vedere energetic.

 
 
 

Infomation

160 kW
2022
Longi
SMA

Create your account